Peranak Rumah Panjai Dilalau Ngemeratka Pengelikun Dikena Nyeliah Pengelekai COVID-19

HARI LIMA, 5 FEBRUARI 2021

KUCHING: Peranak rumah panjai sekali agi ditangkan ngambi semampai nitihka atur ti udah ditetapka dikena nagang kes pandemik COVID-19 berampit ba rumah panjai.

Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, diatu penyampau kes berampit majak nyadi di rumah panjai enti dibanding enggau sebedau tu.

Ketegal nya, ku iya, peranak rumah panjai meseti ngemeratka pengelikun lalu anang guai kelalu semak enggau pangan diri maya diatu.

“Kitai minta kita enda begempuru baikka nya makai serumpu di ruai, betugung ba bilik siku tauka begempuru ketegal nama-nama tuju.

“Diau di bilik diri empu laban enti nyema siku bisi sakit dia penyakit nya deka berampit ngagai bala bukai,” pia ku iya madah.

Bejaku ba aum media COVID-19 di Kuching kemari, iya ti mega Chairman Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) Sarawak ngarapka peranak rumah panjai lebih agi sida ti bejalaika atur ‘lockdown’ tan ati enda mindah ari rumah sida.

“Kuarantin 14 hari nya enda lama. Aku nemu atur nya ngenusahka kitai laban kitai idup di rumah panjai enda kala diau, enda mindah ari rumah panjai ba pengelama 14 hari nya.

“Tang ngarapka kitai semua bela nitihka atur enda ngasuh kitai mindah.

“Amat atur tu ngenusahka kitai tang tuju iya endang nyaga pengelikun enggau pengerai kitai semua,” pia ku iya madah baru. -EDISI UKAS

Share

add comment