Penanggul Laun Ba Projek Jematan Batang Paloh Deka Diputar

HARI DUA, 23 FEBRUARI 2021

TANJONG MANIS: Penanggul laun ba pengawa ngaga Jematan Batang Paloh deka diputarka kontriktor projek enggau lengkas.

Kaban Parlimen Tanjong Manis, Ir Yusuf Abdul Wahab madah, kontriktor projek nya deka nambahka agi penyampau pengereja pengawa ke landik kelimpah nambahka perengka guna ngaga projek sereta ngelanjarka jam gawa.

Iya ti mega Chairman Kaunsil Pemansang Industri Kontriktor Malaysia (CIDB) madah, penanggul laun nya enda ulih diseliahka ketegal gaya hari kelimpah pekara bukai.

“Nyentuk 25 Januari 2021, projek tu udah digaga naka 21.38 peratus enti dibanding enggau langgur projek iya nya 30.89 peratus. Bida pengelaun projek tu iya nya 9.51 peratus tauka sama enggau laun 95 hari.

“Taja pia, kitai lantang ati enggau penerang ari kontriktor lalu ngarapka sida ulih mutarka pekara tu enggau lengkas,” pia ku iya.

Iya bejaku munyi nya maya ngabas projek nya kena hari Satu tu tadi begulai enggau Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Semop ti mega Menteri Muda Pekara Korporat Enggau Unit Komunikasi Awam Sarawak (UKAS), Abdullah Saidol.

Maya tu mega, Abdullah ngarapka projek ngaga jematan nya enggau Jematan Batang Lassa ulih tembu nitihka langgur projek ngambika pelin pemansang ba menua nya mujur dipenyadika.

“Kami duai sereta rayat ditu andal amat Jematan Batang Paloh enggau Jematan Batang Lassa ulih ditembuka ngambika program pemansang ke bukai lantang digaga nangkan ke tu,” ku iya madah.

Maya pengawa tu, Abdullah enggau Yusuf bela diterangka kontriktor enggau pejalai pengawa ngaga projek nya. -EDISI UKAS

Share

add comment