Tuai Rumah Enggau Kapitan Meseti Ngembuan Pengelandik Ba Teknologi Pemadah

HARI EMPAT, 29 APRIL 2021

SIMANGGANG: Atur pengawa Tuai Rumah enggau Kapitan ke diatu jauh bebida ari dulu suba.

Menteri Muda Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis madah, Tuai Rumah enggau Kapitan meseti bisi pengelandik ba Teknologi Pemadah (IT) lalu ngembuan ‘smartphone’ dikena bejalaika pengawa nengah chara ‘online’.

Maya pengerami nyuaka setipikit nyiri enggau nampung timpuh gawa Tuai Rumah enggau Kapitan di Simanggang kena Hari Dua, iya madah, chara nya dikena ngemuntangka sida meri sereta nerima berita ti engkeman.

Nangkan ke nya, iya ti mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Simanggang ngelalau Tuai Rumah enggau Kapitan ti udah nerima setipikit semampai ransing bejalaika tanggungpengawa sida kelimpah nerangka pekara bekaul enggau perintah enggau silik.

Ku iya, Tuai Rumah enggau Tuai Raban Bansa (KMKK) meseti nyikap diri enggau chara gawa ti pemadu baru.

Iya mega nambah, sida dipinta numbuhka ‘profile’ dikena nerangka aktiviti ti deka dipejalai, perambu pemansang enggau aktiviti sosio ekonomi ti digaga sida. –EDISI UKAS