Perintah Sarawak Ransing Numbuhka Pemansang Ungkup Genap Iku Rayat-TYT

HARI TIGA, 12 MEI 2021

KUCHING: Tuai Megai Menua (TYT) Nengeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud terang madah Perintah Sarawak semampai ransing ngaduka pemansang ti sebela sereta enda bechiping ngagai genap iku rayat enda ngira bansa enggau jalai pengarap.

Ketegal nya ku iya, pekara ti bekaul enggau politik deka diiyarka dulu lebih agi nyema pekara nya semina nguntungka diri empu aja.

Iya madah, pengeransing nyungkak tikas penatai pemisi nyadika batang pekara deka diaduka dulu nyerumba juluk ati perintah mai menua tu mansang datai ba tikas menua bepenatai pemisi tinggi manggai taun 2030.

Bejaku beserimbai enggau Hari Raya Aidilfitri 2021 kena Hari Tiga, iya mega madahka diri pechaya rayat Sarawak nadai penanggul nitihka atur ke udah diletak dikena nagang pengelekai COVID-19 ketegal ngira pengerai enggau pengelikun kelimpah negutka agi pemanah politik ti nyadi pelasar pemansang penatai pemisi.

Tun Pehin Sri Taib Mahmud madah, udah ke nerima sukung ari rayat maya pengawa bepilih nengeri Sarawak taun 2016 suba, Perintah Sarawak udah ngaduka langgur pemansang dikena bejadika nengeri Sarawak nyadi nengeri pemadu mujur ba taun 2030.

Berebak enggau tu, iya meri selamat Hari Raya Aidilfitri ngagai rayat Sarawak lebih agi ngagai rayat bepengarap Islam. -EDISI UKAS

Share
0