Pengerami Yayasan Sarawak Ke-50 Taun Nyadi Pelin Pemansang Pelajar Di Sarawak

HARI EMPAT, 27 MEI 2021

KUCHING: Sepengelama 50 taun Yayasan Sarawak udah ditumbuh ari ‘Yayasan Sarawak Ordinance’ ti dikemendar Kunsil Nengeri Sarawak kena 27 Mei 1971 dikena nempa awak pemansang pelajar ba jeman baru di Sarawak, mayuh bengkah servis pelajar baka skularship enggau duit jali udah mai pemaik ngagai rayat Sarawak.

Yayasan Sarawak mai besai reti ba pemansang di nengeri tu seririh enggau juluk ati perintah nyadi menua mansang kelimpah bepenatai pemisi tinggi ba taun 2030.

Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semampai meri buah penemu lalu numbuhka pekara bekaul enggau perintah dikena ngerembaika tanggungpengawa Yayasan Sarawak.

Pia mega, Yayasan Sarawak nyadi organisasyen ke beguna bendar ba sektor ekonomi nyengkaum sektor penerebai bilun, petroleum, wang, hotel, betanam betupi, penyangkai kapal,pemansang projek, palan pematih, telekomunikasyen enggau operasyen nanam kayu.

Kelimpah ari nya, Yayasan Sarawak udah melanja lebih RM260 juta ungkup skim enggau program ba pelajar tikas baruh.

Naka taun 2020, lebih RM420 juta ungkup skim duit jali pelajar kandang menua enggau menua bukai diterima 136,314 iku rayat Sarawak dikena sida nyambung pelajar baikka ngagai tikas setipikit, diploma, degree, masters, PhD tauka professional.

Entara skularship ke ditumbuh iya nya Skularship Yayasan Sarawak Tun Taib enggau Program Skularship Medical Degree.

Kelimpah ari nya, Yayasan Sarawak numbuhka Skim Duit Jali Pelajar Teknikal dikena sida ke bisi juluk ati ba latih teknikal alai 11,000 iku nerima skim nya kenyau ari 2001.

Ukai semina skularship enggau duit jali aja, Yayasan Sarawak mega ngatur pengawa ngerembaika pengawa pelajar ti disaup Opis Pelajar, Sekula, Gerempung Ukai Dikuasa Perintah (NGO), Gerempung Apai Indai enggau Pengajar (PIBG) sereta ejensi perintah ke bukai.

Yayasan Sarawak mega bisi meri bantu nengah Program Graduan Pulang Sarawak (i-GPS), Program Bas Sekolah Percuma, ‘Books for Asia by the Asia Foundation’, Anugerah Kecemerlangan Pendidikan, Anugerah Khas Kepala Menteri, geran penulis tempatan, geran bencana , geran aktiviti nyengkaum geran operasyen anak kompeni.

Nangkan ke nya, lebih RM1 bilion udah dikena ungkup semua program nya.

Perintah nengeri mayuh agi ngungkupka belanja ba perengka guna pelajar nengah Yayasan Sarawak baka numbuhka Universiti Teknologi Curtin Malaysia di Miri enggau Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching.

Kelimpah ari nya, Pusat Kecemerlangan Teknikal tauka CENTEXS ditumbuhka nyadi anak kompeni Yayasan Sarawak dikena meri latih teknikal lalu Akademi Digital ba CENTEXSnow ditumbuh seririh enggau inisiatif ekonomi digital perintah.

Nengah Yayasan Sarawak mega, YS International Education Sdn. Bhd. ditumbuh nyadi sekula ‘international’ di Sarawak lalu merambu deka ngambi raban nembiak sekula keterubah iya ba taun 2022. –EDISI UKAS

Share
0