PPV KK Nanga Chemanong Lokasi Terakhir Untuk Vaksin Dos Pertama Di Daerah Song

SELASA, 27 JULAI 2021

SONG: Perjalanan mengambil masa enam jam dari Pekan Song menggunakan perahu panjang tidak melunturkan semangat petugas pemberian vaksin untuk sampai ke Pusat Pemberian Vaksin (PPV) di Klinik Kesihatan Nanga Chemanong di daerah Song.

Program suntikan vaksin COVID-19 untuk dos pertama di klinik tersebut dijalankan selama dua hari dengan melibatkan 139 dos untuk penduduk rumah panjang Katibas Hulu.

PPV Nanga Chemanong merupakan lokasi paling jauh untuk program Outreach vaksinasi bagi daerah Song dan merupakan lokasi terakhir untuk melengkapkan suntikan vaksin dos pertama kepada penduduk di kawasan hulu.

Sementara itu, penduduk yang ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dalam memastikan mereka di pedalaman tidak tercicir menerima vaksin dengan mewujudkan program vaksinasi ‘outreach’.

Mereka juga berharap penduduk lain tidak perlu was-was untuk menerima vaksin tersebut. -EDISI UKAS