Kerejasama JTS Enggau UTM Keterubah Numbuhka Makmal Satelit

HARI DUA, 7 SEPTEMBER 2021

KUCHING: Opis Tanah Enggau Servei (JTS) Sarawak enggau Universiti Teknologi Malaysia (UTM) udah nyain Sempekat Pemereti Ati (MOU) ba Kunsil Nengeri Sarawak, kena Hari Satu.

Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah, pengawa nya deka ngemunka kerejasama numbuhka makmal satelit JTS-UTM ari saum teknologi, pengelandik, latih enggau pansik.

“Tu kerejasama keterubah entara Universiti Teknologi Malaysia enggau ejensi perintah dikena nyungkakka pengawa ngatur pekara bekaul enggau tanah.

“Penanggul ke nyadi entara pengawa betanam betupi enggau pemansang mengeri randaka kitai meseti meda ari pansik ke digaga ba pekara tu,” ku iya madah ba aum media sepengudah bejadika Hari Inovasyen Enggau Integriti Tanah Enggau Servei Sarawak (HIITS) 2021.

Datuk Patinggi Abang Zohari mega madah, kerejasama bala ke bepengelandik ari UTM enggau enjensi perintah nya deka nyungkakka tikas pemansang nengeri ba pengawa bekaul enggau tanah kelimpah betapi enggau pandemik COVID-19.

“Enti kitai nadai inovasyen, nadai pansik enggau pemansang (R&D), nadai inisiatif nyungkakka tikas servis, kitai deka bisi penanggul betapi enggau pandemik COVID-19.

“Nya alai aku semampai ngemeranka aspek servis digital enggau bekenaka teknologi ke pemadu baru ngambika ulih dikena rayat sebarang maya,” ku iya nambah.

Bela datai iya nya Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan, Menteri ba Opis Kepala Menteri (Integriti Enggau Ombudsman), Datuk Talib Zulpilip, Sekretari Perintah Nengeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion, Sekretari Mendam Opis Menteri Pemansang Mengeri Enggau Pengeraja Asal, Datu Zaidi Mahdi, Direktor Tanah Enggau Servei Sarawak, Abdullah Julaihi, Mandal Canselor Universiti Teknologi Malaysia, Professor Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail enggau temuai ke dipebasa ke bukai. –EDISI UKAS

online casino malaysia online casino malaysia malaysia online casino malaysia online casino trusted online casino malaysia trusted online casino malaysia casino online malaysia casino online malaysia