19 Projek Ai Deka Nyungkakka Tikas Pemanah Sistem Ai Di Sibu

HARI EMPAT, 18 NOVEMBER 2021

SIBU: Pengawa ngaga 19 iti projek ai ke beungkus RM394 juta deka nentuka sitak Sibu bisi ai ke beresi sereta nadai bepenanggul.

Menteri Muda Utiliti (Ai), Datuk Abdul Rahman Junaidi madah, 15 iti ari projek nya dipelanja Perintah Sarawak iya nya 14 Projek Rayat enggau siti projek digaga nengah Program Ai Alternatif Sarawak tauka SAWAS.

Empat iti ke bukai digaga nengah belanja ari Perintah Besai, Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir (KPLB).

Iya mantaika pekara nya ngagai media udah bejalaika pengawa ngagai Opis Ai Menua Pesisir Sitak Sibu, kena Hari Tiga.

Naka ke diatu, 13 Projek Rayat ke beungkus urung RM6.7 juta mujur tembu digaga lalu teputarka isu ai ba beberapa bengkah endur di Sitak Sibu.

Lalu tiga iti projek iya nya, Projek Rayat, Projek KPLB enggau Projek SAWAS ke beungkus urung RM72.5 juta diatu agi benung digaga lalu dipelabaka tembu suku kedua taun 2022.

Kelimpah ari nya, tiga iti projek KPLB ke beungkus urung RM315.3 juta diatu benung dilanggur alai tender dipelabaka dibuka suku kedua taun 2022 enggau suku keterubah 2023.

Datuk Abdul Rahman madah, kelimpah ngemanahka sistem ai ke endang udah bisi, projek nya disadang deka nyaup nyungkakka sosio-ekonomi rayat sereta ngangkatka tikas pengidup ke meruan agi lebih agi di Pelilih Kanowit enggau Selangau.

Iya mega madah, projek nya mega sebagi ari Sistem Grid Ai Sarawak ke digaga bepun ari buah penemu Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dikena mutarka isu ai ba nengeri tu. -EDISI UKAS