RM407 Juta Dikena Ngemanah Infrastruktur, Sistem Ai Di Sitak Sarikei

HARI EMPAT, 18 NOVEMBER 2021

SARIKEI: Perintah Sarawak chakah ngaduka pemanah infrastruktur enggau sistem ai di Sitak Sarikei enggau pengawa ngungkupka RM407 juta dikena ngaga 53 iti projek ai.

Menteri Muda Utiliti (Ai), Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi madah, naka ke diatu, 37 iti projek beungkus RM30 juta iya nya 34 Projek Rayat, dua projek digaga nengah Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-11 enggau siti projek digaga Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir (KPLB) mujur ditembuka.

Kelimpah ari nya, 15 projek iya nya 12 Projek Rayat, siti Projek SCORE enggau dua Projek Program Ai Alternatif Sarawak (SAWAS) beungkus urung RM301 juta diatu benung digaga lalu dipelabaka tembu ujung taun 2022.

Datuk Dr Abdul Rahman mega madah, siti agi projek KPLB beungkus urung RM76 juta diatu benung dilanggur lalu dipelabaka ditender ba suku kedua taun 2022.

Iya mantaika pekara nya udah ke ngabas Projek Ai Sitak Sarikei, kena Hari Tiga.

Ku iya, kelimpah ngemanahka sistem ai ke udah bisi, projek nya disadang deka nyaup nyungkakka sosio-ekonomi rayat sereta ngangkatka tikas pengidup ke meruan agi.

“Tu nyengkaum deka mai ubah ba tikas pengidup ke meruan agi ngagai rayat di Sitak Sarikei baka ba Julau, Pakan, KJD, Meradong, Bintangor, Tanjong Manis, Belawai nyentuk ke Pulau Bruit,” ku iya nerang.

Iya mega madah, projek nya mega sebagi ari Sistem Grid Ai Sarawak ke digaga bepun ari buah penemu Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dikena mutarka isu ai ba nengeri tu.

Pengawa sehari nya bela digulu ex-ADUN Repok Dato’ Sri Huang Tiong Sii, ex-ADUN Meradong, Datuk Ding Kuong Hiing enggau Direktor JBALB, Ir. Chang Kuet Shian. – EDISI UKAS