Peranak Zon Pangkor Diatu Udah Bisi Ai Beresi

HARI EMPAT, 16 DISEMBER 2021

GEDONG: Peranak zon Gedong diatu udah bisi ai beresi enggau penembu projek ngemanahka ai ba Lubok Punggor, Lubok Bunting enggau Tanjung Sap.

Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah, projek nya bekenaka ungkus RM45 juta.

“Tu sebagi grid ai ari Kuching. Datuk Naroden madahka sebedau tu rayat ba ditu bekenaka ai sungai.

“Nya alai kitai nyambung ai ari Kuching lalu kitai nambahka penatai ai ba Tekat Ai Bengoh enggau Sarawak Kiba sebedau disambung ngagai Samarahan, Simunjan nyentukka Sebuyau nengah siti grid,” pia ku iya madah.

Iya bejaku munyi nya maya dirandau media udah Pengerami Bejadika Ai Menua Pesisir Kampung Lubok Punggor di Gedong, kena Hari Empat.

Dulu ari nya, ba jaku iya maya bejadika pengerami nya, Kepala Menteri madah, kelimpah ai, iya mega deka meda palan internet digaga ba Kampung Lubok Punggor.

“Aku mega udah minta SMA ngaga siti palan internet ditu,” ku iya madah baru.

Pengerami sehari nya bela digulu Menteri Muda Dagang Entabansa enggau Industri, Terminal Industri enggau Pemansang Orang Dagang Datuk Mohd Naroden Majais enggau Sapit Sekretari Perintah Nengeri Sarawak (Transformasyen Sosio Ekonomi), Dato Sri Mohamad Abu Bakar Marzuki.-EDISI UKAS

add comment