Projek Sapat Tasik Blok Fasa 3 Sebuyau Disadang Tembu 24 Bulan

HARI SATU, 24 JANUARI 2022

SEBUYAU: Projek Ngaga Sapat Tasik Renggat 3 Sebuyau disadang tembu dalam kandang 24 bulan.

Menteri Utiliti Enggau Telekomunikasyen Sarawak ke mega ADUN Sebuyau madah, kontrik projek ke beungkus RM19.9 juta nya udah diaduka enggau kontriktor ke dipilih berengkah 20 Januari tu tadi.

Iya madah, projek nagang penusah ampuh bah tauka sapat tasik nya mungkur Blok F renggat 1, 2 enggau 3 Sebuyau.

“Blok F disadang ulih nyeliah sereta nagang ai tasik tama maya musim pasang raya di Sebuyau.

“Kelimpah Blok F, blok bukai ke benung digaga iya nya Blok E ari Tebelu ngagai Kampung Seberang Sebuyau ke berengkah digaga sebedau ujung taun siti tadi,” ku iya madah maya ngulu program nerangka projek nagang penusah ampuh bah kena Hari Enam tu tadi.

Nambahka jaku iya, Datuk Julaihi madah, projek Blok D ari Bajong ke Tebelu mega udah berengkah digaga taun siti tadi lalu Blok A Sebangan renggat 1 sepiak Sebangan/Bajong digaga bulan Oktober 2020.

Ku iya, Blok A enggau renggat 2 deka dijantil ari Bajong ngagai Kampung Lutong/Pasar Sebangan/Sg Menek diatu benung diperati sebedau nyiri kontriktor projek.

“Semua kereja ngaga sapat tasik tu ditaga tembu dalam kandang 24 bulan bepun ari projek tu berengkah dikereja ungkup semua blok  A,D,E enggau F 25 kilometer pemanjai ari Sebangan nuju Sungai Rama Sebuyau,” ku iya nerang. -EDISI UKAS

add comment