UNIMAS Chakah Nyadi Pelasar Penyulut Graduate Betikas Entarabansa

HARI EMPAT, 17 FEBRUARI 2022

KUCHING: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) chakah nyadi pelasar penyulut nempa graduate ke mujur sereta betikas entarabansa.

Pro-Canselor UNIMAS ti mega Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah, ba tuju nya, pengawa ke udah dikereja UNIMAS ngagai nengeri Sarawak deka majak disungkak.

“Kaul perintah nengeri enggau UNIMAS endang rat.

“Nya alai, ba tuju deka meda Sarawak nyadi nengeri mansang ba taun 2030, perintah nengeri enggau UNIMAS chakah nentuka tanggungpengawa ngelama tu dipenyadi enggau manah.

“Di Sarawak, kitai benung chakah nyungkakka ekonomi digital baikka ba mengeri tauka menua pesisir alai tu udah diaduka kitai kenyau ari taun 2017 suba.

“Berengkah taun nya, udah mayuh pengawa dilanggur sereta diaduka kitai,” pia ku iya madah.

Iya bejaku munyi nya maya Pengerami Konvokesyen Universiti Malaysia Sarawak Ke-25 ke diatur ba hari ketiga, kena Hari Tiga.

Nambahka jaku iya, Kepala Menteri mega madah, Perintah Sarawak bela chakah ngaduka pemansang infrastruktur ba menua pesisir sereta mai teknologi baru ba pengawa betanam betupi ketegal tuju deka ngemansangka nengeri tu.

Pengerami Konvokesyen UNIMAS Ke-25 tu udah berengkah diatur belabuh Hari Satu tu tadi ti dipenyadika Canselor Unimas, Tuai Megai Menua (TYT) Nengeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud.

Ba pengerami serak tu, bisi 3,587 bala graduate nerima setipikit sida.-EDISI UKAS

add comment