Pengawa Mayar Servis Opis Kaunsil Pelilih Tau Nyeliah Penanggul Dudi Hari

HARI DUA, 1 MARCH 2022

LIMBANG: Opis kaunsil pelilih mit mesti ngiga chara ke engkeman dikena nerangka ngagai rayat ba pekara ngemeranka mayar servis perintah.

Sapit Menteri Pengawa Betanam Betupi Moden enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah, rayat mesti disikap enggau penemu bekaul enggau pengawa mayar chukai pintu.

Ku iya, taja sida enda mayar chukai tang utang majak nambah ngujungka nama sida mengkang dalam sistem.

“’Kaveat’ mesti dibayar dulu enti deka mindahka reta ngagai waris dikena nyeliahka penanggul ti deka nyadi nyema reta tengkira udah di’kaveat’ lalu orang bempu reta nya udah midang.

“Nya entara penanggul ke ditapi alai opis kaunsil pelilih mesti ngatur program randau enggau rayat begulai enggau kaunselor-kaunselor dikena ngubah runding enggau penemu sida,” iya bejaku ba Pengerami Makai Lemai Apresiasyen Opis Kaunsil Pelilih Limbang (MDL) Ungkup Taun 2021, kena Hari Enam.

Program tu diatur dikena masa pengereja pengawa Opis Kaunsil Pelilih Limbang ti deka pinchin, mujur bejalaika pengawa kaunselor, kontriktor MDL enggau meri perais lumba MDL ti udah dipejalaika sepemanjai bulan Februari.

Kelimpah ari nya, iya ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Bukit Kota meri pengaga ati ngagai MDL ti udah mujur bulih ‘surplus budget’ dalam kandang tiga taun tu.

Bela datai iya nya Sekretari Mendam Opis Menteri Pengerai, Pengawa Berumah enggau Kaunsil Kandang Menua Sarawak, Antonio Kahti Galis, Walikota Opis Pelilih Limbang, Kaunselor Sufian Mohat enggau Sekretari Opis Kaunsil Pelilih Limbang, Limbang Petrick Linggie Taboh.-EDISI UKAS

add comment