Kus Timpuh Pandak Peluang Nambah Pengelandik, Ngasil Penatai Pemisi

HARI ENAM, 26 MAC 2022

BETONG: Pengawa ngatur kus pengelandik timpuh pandak endang inisiatif perintah nengeri dikena nambahka pengelandik komuniti lebih agi ba menua pesisir awakka sida ulih nambahka penatai pemisi.

Sapit Menteri Pemansang Orang Indu, Nembiak Mit enggau Pengelantang Komuniti Sarawak, Mohammad Razi Sitam Madah, nengah penemu ke diajar maya kus, mensia mayuh bepeluang nyadi orang ke landik sereta nemu mantaika pengelandik diri ba media rama.

Ku iya, nembiak kemaia hari tu patut tebuka runding enda kelalu bepanggai ba perintah aja pengudah sida ngapuska sekula.

Iya madah munyi nya ba Pengawa Nangguhka Kus Pengelandik Timpuh Pandak (JKJP) ‘Jom Cantik’ enggau Kus Pemungkal Grafik diatur Unit Pelajar Pengelandik Kemas P.204 Betong ba Opis KEMAS Debak, kena Hari Lima tu tadi.

Mohammad Razi ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Saribas ngarapka raban KEMAS regas agi ngatur kus timpuh pandak baka nya sereta terus bekerejasama enggau komuniti di Debak enggau Betong mantu rayat nambahka penemu setipak enggau pengulih baka rayat ke diau ba mengeri.

Berebak enggau nya, Mohammad Razi bisi limpang ngulu Program Nanggam Kaul Enggau Randau Ruai Begulai Enggau Pati  PBB Kampung Hulu Tuie bepalan ba Riveria Sport Centre Debak.

Program  nya endang initiatif raban komiti PBB Pati Hulu Tuie dikena meri selamat enggau meri pengaga ati ngagai Mohammad Razi laban udah dichiri nyadi Sapit Menteri ba Opis Menteri Pemansang Orang Indu, Nembiak Mit enggau Pengelantang Komuniti Sarawak.

Mohammad Razi madahka iya ngasaika pengawa nyiri iya nyadi Sapit Menteri siti pengandal besai ke patut disan enggau dipejalaika engagu manah ke pemaik semua rayat di Sarawak.– EDISI UKAS

add comment