Bajet Sarawak 2023: Sarawak Disadang Bulih Penatai RM11.035 Bilion Ba Taun 2023

HARI SATU, 21 NOVEMBER 2022

KUCHING: Perintah Sarawak disadang bulih penatai RM11.035 bilion taun siti agi.

Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah, tu datai ari chukai, asil ukai chukai sereta pemeri enggau bayar pulai ari Perintah Besai.

Ku iya, penyampau tu pemadu mayuh naka ke diatu ti mega ngelai pemujur perintah nambahka penatai nengeri tu.

“Penatai ke diulih ari asil chukai iya nya RM5.246 bilion tauka 48 peratus ari semua penyampau nya ti nyengkaum RM4.195 bilion ari Chukai Jual alai RM3.2 bilion asil ari minyak mata, ‘gas asli cecair’ enggau produk petroleum ke bukai, RM850 juta ari minyak sawit mata enggau minyak ‘isirong’ sawit mata, RM60 juta (loteri), RM60 juta (produk aluminium), RM22 juta (arang batu) lalu laluh ari nya RM3 juta (tayar), RM550 juta (royalti ai mata), RM287 juta (royalti kampung, premium kayu enggau ‘tarif’) enggau RM214 juta (royalti ari pengawa ngali, suwa tanah sereta ke bukai).

“Kelimpah ari nya, penatai mega datai ari Asil Ukai Chukai ti dipelabaka sepenyampau RM5.498 bilion tauka 50 peratus ti mungkur RM2.335 bilion (pampas mata duit ke nyadi ganti hak minyak enggau gas), RM1.864 bilion (penatai dividen), RM650 juta bayar ‘bungai’, RM400 juta (premium tanah), RM120 juta (pampas mata duit ke ganti duti import enggau eksais ba produk petroleum), enggau RM129 juta (ari orang bukai, nyengkaum lisin, bayar servis, permit enggau suwa).

“Penatai nangkan nya datai ari ‘Terimaan Bukan Hasil’ ti dipelabaka sepenyampau RM26 juta lebih agi ari deposit ke enda diambi, lebih bayar, ganti rugi enggau penalti sereta ke bukai ti bekaul.

“Pun penatai mega bisi ari Pemeri enggau Bayar Pulai Perintah Besai ke disadang bisi RM265 juta,” pia ku iya madah maya mantaika Rang Undang-Undang Bajet Sarawak 2023 ba Aum Kunsil Nengeri (DUN) Sarawak Ke-19 ditu, kena Hari Satu.

Menteri Wang enggau Ekonomi Baru nya mega madah, sepenyampau RM10.797 bilion bela disadang ungkup Bajet 2023 alai RM3.997 bilion dikena pengawa ngatur lalu RM6.8 bilion diungkupka ngagai ‘Akaun Kumpulan Wang Pembangunan’ ke dikena ngaduka macham bengkah program enggau projek pemansang.

“Belanja dikena ngatur tu mungkur RM938 juta tauka 24 peratus ungkup emolumen pengereja pengawa, RM1.508 bilion tauka 38 peratus (servis), RM1.343 bilion tauka 34 peratus (geran enggau bayar tetap; ti nyengkaum geran operasyen ngagai Badan Berkanun enggau opis bekuasa menua, mayar utang enggau mayar pampas, pichin, bantu sekula nyengkaum bantu belanja enggau pengintu pengelantang, RM90 juta (aset) enggau RM118 juta (pengawa ngatur pekara bukai),” ku iya nerang baru.

Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mega madah, Bajet Nengeri 2023 disadang ulih nambah penatai lebih RM238 juta.

Ku iya, Bajet 2023 deka terus nyadi bajet ti ngeringka pemansang sereta ngemeratka menua pesisir ke dilanggur diungkupka RM7.506 bilion nengah Langgur Belanja Pemansang alai RM4.540 bilion tauka 60 peratus dikena ngaduka pemansang menua pesisir.-EDISI UKAS

add comment