VISION

The Public Communications Catalyst for Sarawak

MISSION

To provide Accurate & Latest Information for the Rakyat through Digital & Strategic Communication Platforms

FOKUS

Rujukan utama dalam pengurusan dan koordinasi maklumat berkenaan penyampaian perkhidmatan kerajaan

MATLAMAT

Untuk mempercepatkan usaha ke arah merealisasikan sebuah negeri yang membangun dan inklusif menjelang 2030