VISION

The Public Communications Catalyst for Sarawak

MISSION

To provide Accurate & Latest Information for the Rakyat through Digital & Strategic Communication Platforms

FOKUS

Rujukan utama dalam pengurusan dan koordinasi maklumat berkenaan penyampaian perkhidmatan kerajaan

MATLAMAT

Untuk mempercepatkan usaha ke arah merealisasikan sebuah negeri yang membangun dan inklusif menjelang 2030

online casino malaysia online casino malaysia malaysia online casino malaysia online casino trusted online casino malaysia trusted online casino malaysia casino online malaysia casino online malaysia