VISI

Pemangkin kepada komunikasi awam Negeri Sarawak

MISI

Untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini kepada rakyat melalui platform digital dan komunikasi strategik

FOKUS

Rujukan utama dalam pengurusan dan koordinasi maklumat berkenaan penyampaian perkhidmatan kerajaan

MATLAMAT

Untuk mempercepatkan usaha ke arah merealisasikan sebuah negeri yang membangun dan inklusif menjelang 2030