VISI

Sebagai Penghubung & Penyampai Maklumat Kepada Rakyat

MISI

Mengumpul dan menyalurkan maklumat yang tepat, sahih dan terkini bagi mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan

FOKUS

Rujukan utama dalam pengurusan dan koordinasi maklumat berkenaan penyampaian perkhidmatan kerajaan

MATLAMAT

Untuk mempercepatkan usaha ke arah merealisasikan sebuah negeri yang membangun dan inklusif menjelang 2030