Pemendar Ngagai SEDC Energy Sdn Bhd Nyadi Kompeni Minyak Ke Baru

HARI LIMA, 10 SEPTEMBER 2021

KUCHING: Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi (Dr) Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg udah bejadika pengawa Majlis Penyerahan Surat Pengecualian Kawal Selia LPG Di Negeri Sarawak enggau pemendar SEDC Sdn. Bhd. nyadi kompeni minyak ke baru di Wisma Bapa Malaysi, kena Hari Empat.

Ku iya, SEDC Energy Sdn. Bhd. nyadi siti agi kompeni ba industri gis enggau ‘petrochecmical’ di nengeri tu ti mega mandangka pemanah tikas ‘ease of doing business’.

“Pemanah tikas ‘ease of doing business’ nengah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) tu, aku ngarapka Opis Menteri Utiliti terus chakah numbuhka ekosistem industri utiliti ke engkeman.

 “Kelimpah ari nya, tu mega deka nyaga hak orang ke bebeli gis ba pekara penyampau, kualiti gis enggau servis kelimpah pengelikun sida ke bedagang,” ku iya.

Datuk Patinggi Abang Zohari mega madah pengawa ke diatur nya nyadi kelai basa Perintah Besai ngagai pengulih Perintah Nengeri ba industri minyak enggau gis di menua tu.

“Pengawa tu nyadi kelai basa Perintah Besai ngagai kapasiti Perintah Nengeri sereta pengulih organisasi korporat nyengkaum rayat Sarawak ba industri minyak enggau gis di menua tu.

“Pengeransing Sarawak dikeandal nengah dua bengkah pekara nya ba industri minyak enggau gis nitihka juluk ati Perintah Negeri ngelama tu ke pemansang Sarawak sereta pengelantang rayat,” ku iya madah.

Kepala Menteri mega madah, Perintah Sarawak semampai deka ngiga awak nempa kerejasama enggau Opis Menteri Dagang Dalam Nengeri Enggau Pekara Bebeli Barang Malaysia (KPDNHEP) ngambika ulih nyungkakka agi tikas dagang ba nengeri tu ti nyadi pelasar pemansang ekonomi Sarawak.

Nangkan ke nya, Menteri KPDNHEP, Dato Sri Alexander Nanta Linggi madah, pemutus perintah meri pemendar ngagai SEDC Energy Sdn. Bhd nyadi kompeni minyak ke baru di menua tu ngelai pengandal ngagai pengulih Perintah Sarawak enggau SEDC ngaduka dagang minyak petroleum. –EDISI UKAS